Новини

Увеличи

 

ГПК “ЕЛА 2001”село Гела

 

Горовладелската потребителна кооперация "Ела 2001" село. Гела е създадена от 1000 кооперативни собственици - горовладелци от село Гела със седалище и адрес на управление с. Широка лъка, община Смолян.

 

ГПК „Ела-2001” е с площ 19 392, 290 дка и площта й обхваща землищата на с. Гела и с. Широка лъка.  Територията на кооперацията граничи на запад и север с ДГС Широка лъка, на изток с ГПК „Карлък”, с. Солища, и на юг с ДГС Смолян. Горите собственост на ГПК „Ела-2001”

 

Основните насоки в предмета на дейност обхващат управлението и стопанисването на частни гори в шестте ревира на кооперацията, получаване максимална ефективност в добива и реализацията на обла дървесина без да се нарушават лесовъдската наука и принципи в производствения процес, постепенно преминаване в дълбочинна преработка на дървесината, постигане максимална икономическа и социална ефективност и изгода за член кооператорите, съобразяване цялата дейност с опазване екологията на района и съдействие за развитието на туризма. Също така оползотворяване диворастящите плодове, билки и гъби.

 

Кооперацията предлага на своите клиенти франко временните си складове в стопанисваните ревири всички видове обла дървесина - трупи, греди, ритловици в стандартни дължини 3, 4 и 5 м. Може да приеме поръчки от клиенти с дължини по тяхно желание.

 

В края на 2013 г. кооперацията завърши изграждането на собствен дървопреработвателен цех и ще предлага на своите клиенти всички видове стандартни фасонирани материали - талпи, дъски, греди, летви, както и материали по поръчка на клиентите.