Произвоство


Основната дейност на ГПК „Ела 2001“ е дърводобив, дървопреработване и производство на объл и фасониран дървен материал – дъски, греди, детайли.

В преработвателния цех на ГПК „Ела 2001” се произвежда фасониран иглолистен материал при цени и условия за вътрешен пазар.

Закупуването се извършва след предварително заявяване.

Заплащането на закупената обла и фасонирана дървесина се извършва по банков път, веднага след натоварване на превозното средство и издаване  на съответните документи.