Търговия


ГПК „Ела 2001” разполага с 2 търговски обекта. В тях се предлага пълната гама хранителни стоки, домашни потреби,  битова химия, парфюмерия. Търговските обекти са включени във веригата КООП.